Spoznajte KKMed a jeho tím

KK Med, s. r. o, so sídlom v Žiline, na Hornom vale 17 je súkromné zdravotnícke zariadenie, ktoré od roku 2008 poskytuje nielen Žilinčanom, ale aj ostatným obyvateľom najmä Žilinského kraja ale aj celého Slovenska, vyšetrenia počítačovou tomografiou, známejšou pod skratkou CT.

V záujme skvalitnenia služieb pre pacientsku verejnosť pravidelne modernizujeme naše ordinácie, čakárne a predovšetkým zdravotné
prístrojové vybavenie. Od roku 2019 pracujeme na modernejšom CT SOMATOM GO UP.

CT vyšetrenia pre pacientov sú hradené všetkými zdravotnými poisťovňami. Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou
Dôvera a Union.

V rámci neurológie a  vertebrogénnych ochorení realizujeme ozónoterpapiu pod CT kontrolu, na doporučenie neurológa resp. neurochiruga. Tento výkon nie je hradený z verejného zdravotného poistenia.

Disponujeme EMG ambulanciou, kde vykonávame EMG vyšetrenie aj pre pacientov, ktorí majú doporučenie od neurológa, respektíve neurochirurga, prípadne od iného špecialistu.
Prevádzkujeme neurolgický stacionár, kde okrem infúzii na mozgovocievne ochorenia a vertebrogénne ochorenia, podávame aj infúznu liečbu C vitamínom, ktorá je dôležitá pre pacientov s postcovidovými ťažkosťami.

Napriek polohe v centre mesta je dostupnosť do nášho zariadenia z parkovacích domov (Aupark a Mirage) do 5 min chôdze. V prípade
imobilných pacientov vieme po telefonickom kontakte povoliť vstup do pešej zóny na nevyhnutný čas transportu pacienta priamo pred vstupné dvere našich ambulancií.

Náš tím

MUDr. Katarína Gavlák Karašinská

Neurológ

MUDr. Paulína Zamykalová

Neurológ

MUDr. Helena Trúchla

Neurológ

MUDr. Radoslav Paďha

Radiológ

PhDr. Adrián Koša, dipl. rdg. asist.

Rádiologický technik

Branislav Neuman

Rádiologický technik

Miroslava Maleczová, dipl.s.

Zdravotná sestra

Mgr. Anna Šullová, dipl.s.

Zdravotná sestra

Andrea Šramová

Zdravotná sestra

Mgr. Beatrix Frátriková

Office asistent

Naše pracovisko