EMG vyšetrenie

Elektromyografia – Diagnostika nervovo – svalových ochorení.
EMG vyšetrenie je plne hradené vašou zdravotnou poisťovňou.

Zmluvné poisťovne

KK MED, s.r.o. Žilina, ako neštátne zariadenie je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní.

Vykonávané vyšetrenia

EMG prístroj – elektromyograf / záznamový prístroj s elektródami / Pri EMG sa využívame 2 základné vyšetrovacie metódy:
  • stimulačná elektromyografia (vyšetrenie vodivosti nervov) – pri tejto metóde sa hodnotí kvalita vedenia vzruchu nervovými vláknami, používajú sa povrchové elektródy, ktoré sa lepia na kožu nad konkrétny sval,
  • ihlová elektromyografia – táto metóda umožňuje snímať povrchové i hlbšie štruktúry a môže slúžiť ako doplnok k stimulačnej EMG, používajú sa ihlové elektródy, ktoré sa do svalu zavádzajú skrz kožu

Spôsob objednávania

  • objednávať na EMG sa môžete telefonicky ( SMS), osobne, objednávkovým formulárom alebo prípadne mailom na: emg@kkmed.sk

Výsledky vyšetrenia

  • výsledok vyšetrenia dostane pacient ihneď po vyšetrení

Príprava na vyšetrenie a jeho priebeh

Vyšetrenie je bezpečné, nevyžaduje žiadnu zvláštnu prípravu.
Pred vyšetrením by vyšetrovaný nemal:
– piť nápoje obsahujúce kofeín (káva, energetické nápoje)
– najmenej 3 hodiny pred vyšetrením by vyšetrovaný nemal fajčiť
– ak užívate lieky na upokojenie, alebo magnézium, v deň vyšetrenia ich vynechajte.

Pred vyšetrením informujte lekára o všetkých liekoch, ktoré užívate na predpis, najmä ak ide o lieky na zrážanlivosť krvi. Takisto mu povedzte o všetkých voľnopredajných liekoch. V prípade, že máte kardiostimulátor alebo implantovaný defibrilátor, opäť to nezamlčte.
Priebeh a dĺžka EMG vyšetrenia závisí hlavne od testovanej oblasti a druhu diagnostikovaných zdravotných problémov. V priemere trvá 30 až 60 minút, niekedy aj kratšie. Počas vyšetrenia je pacient väčšinou v ľahu, prípadne sedí. Lekár pacientovi najskôr umiestni povrchové elektródy. 

Pri použití ihlovej elektromyografie lekár pacientovi zavedie elektródu do svalového tkaniva. V tomto prípade môže pacient pociťovať bolesť pri vpichu, podobne ako pri odbere krvi, žiaden elektrický výboj však nepociťuje.

Všetky informácie z kontaktných elektród alebo EMG ihly následne spracováva počítač, pričom ich prevedie a zobrazí na monitore vo forme EMG krivky. 

Predovšetkým defibrilátor je absolútnou kontraindikáciou k vyšetreniu. Vtedy vám lekár EMG vyšetrenie pravdepodobne neodporučí. Príprava na samotné vyšetrenie nie je zložitá, ale oplatí sa ju dodržať:
– minimálne 3 hodiny pred zákrokom nefajčite, nepite kofeínové a energetické nápoje,
– doma sa dôkladne umyte, ale nepoužívajte žiadne krémy,
– zvoľte pohodlné oblečenie – lekár tak získa ľahší prístup k vyšetrovanému miestu

MG sa spája len s minimálnymi rizikami., ako je to v prípade niektorých iných vyšetrení (napríklad CT) pri diagnostike odlišných 4 chorôb. Elektromyografia nie je všeobecne bolestivá, pacient môže nepríjemný pocit cítiť napríklad pri vpichu elektródy.

Zriedkavo sa po vyšetrení krátkodobo môže objaviť mierna bolestivosť alebo mravčenie v mieste vyšetrenia alebo podliatina a opuch v mieste vpichu. Pre EMG je známych len pár kontraindikácií, ktoré znemožňujú previesť vyšetrenie. Je to hlavne defibrilátor u pacienta, prípadne môžeme uviesť i neschopnosť pacienta spolupracovať.

Objednajte sa na EMG vyšetrenie ihneď