CT vyšetrenie

CT pracovisko KK MED, má nainštalovaný moderný MSCT prístroj firmy SIEMENS, SOMATO Go.Up. Personálne je pracovisko vybavené skúsenými zdravotníckymi pracovníkmi v tomto odbore.   CT vyšetrenie je plne hradené vašou zdravotnou poisťovňou.

Zmluvné poisťovne

KK MED, s.r.o. Žilina, ako neštátne zariadenie je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní.

Vykonávané vyšetrenia

CT Somato Emotion je nizkodávkový rontgenový CT prístroj, ktorým vykonávame podľa idikácie a typu vyšetrenia:

  1. natívne vyšetrenia bez podania kontrasnej látky s 3D rekonštrukciami
  2. kontrasné vyšetrenia s podaním kontrasnej látky intravenózne (aplikácia do žily na hornej končatine)

Zoznam vyšetrení

  • CT vyšetrenie mozgu, prínosových dutín, uší, krku, chrbtice, hrudníka, brucha, malej panvy, skeletu, kĺbov
  • CT angiografické vyšetrenia: pečene, sleziny, hrudnej a brušnej aorty, ciev dolných a horných končatín

Vyšetrenie prebieha v tzv. kontrolovanom pásme, kde sa musia dodržiavať stanovené hygienické predpisy. Počas vyšetrenia je pacient vystavený radiačnému žiareniu, ktorého množstvo v porovnaní s diagnostickým prínosom je neopodstatnené – v zmysle bunkového poškodenia žiarením. Vyšetrenie nemá invazívny charakter a nie je bolestivé.

Vyšetrenie je kontraindikované, čiže nemôže sa vykonávať tehotným ženám.

Spôsob objednávania

  • objednávať pacientov na našom CT môžete telefonicky, objednávkovým formulárom, osobne alebo prípadne mailom na: ct@kkmed.sk

Výsledky vyšetrenia

Výsledky vyšetrenia sú k dispozícii v ten istý deň do 1 hodiny, najneskôr (pri zdĺhavejšom a zložitom popise), na ďalší deň. K popisu automaticky dostanete CD nosič.

Príprava na vyšetrenie a jeho priebeh

Lieky, ktoré pacient užíva trvalo (lieky od vysokého tlaku, na srdce, …) si môže pred CT vyšetrením užiť.

6 hodín pred vyšetrením je potrebné byť úplne nalačno, príjem tekutín nie je obmedzený, záleží na tom čo bude vyšetrené. Dostatočné pitie po vyšetrení je dôležité hlavne preto, aby sa pri podaní kontrastnej látky rýchlo a bez nadmernej záťaže obličiek vylúčila z tela von.

Vyšetrenia panvy alebo tráviacej sústavy si vyžadujú špeciálnu prípravu, aby bola dobre odlíšiteľná od ostatných štruktúr. Súčasťou vyšetrenia brucha a panvy je pitie vo vode rozmiešanej kontrastnej látky Urografín 20 ml. Ampulku kontrastne látky 20 ml treba vyliať do 1 litra vody. ½ litra vypiť večer 12 hodín pred vyšetrením a potom už nejesť. Zvyšok ½ litra vypiť ráno po zobudení CT vyšetrenie brucha u žien vyžaduje (až na malé výnimky) zavedenie tampónu do vagíny.

Pre vyšetrenie niektorých orgánov je potrebné podať kontrastnú látku vnútrožilovo.

Pri podaní kontrastnej látky sa občas môžu vyskytnúť skoré nežiaduce reakcie v podobe alergickej či alergii podobnej reakcii, ktoré je potrebné okamžite riešiť. Preto je nevyhnutné, aby ste ešte 30 minút po podaní kontrastnej látky zotrvali v čakárni CT pracoviska. Pokiaľ ste už v minulosti mali nežiaducu reakciu na podanie kontrastnej látky vnútrožilovo, informujte o tom už lekára, ktorý Vás na vyšetrenia posiela. Ten by mal s pracovníkmi CT pracoviska dopredu dohodnúť špeciálnu prípravu, aby sa predišlo nežiaducim účinkom. Túto skutočnosť treba zopakovať i personálu CT pracoviska.

Sprievodným javom samotného podania kontrastnej látky môže byť pocit tepla v celom tele, nutkanie na močenie, či pachuť v ústach. Tieto pocity však veľmi rýchlo odznejú. Celé vyšetrenie bežne trvá 10 – 20 minút.

Alergické reakcie na kontrasné látky

Pacienti – alergici vyžadujú špeciálnu prípravu. Pri vyšetrení počítačovou tomografiou sa veľmi často používajú vnútrožilovo podávané kontrastné látky. Ich spoločnou vlastnosťou je to,že obsahujú jód.Ten môže byť v určitom malom percente prípadov príčinou alergických reakcií rôzneho stupňa – od začervenania kože až po anafylaktický šok. Použitie moderných tzv. neionických jódových kontrastných látok výrazne znížilo výskyt najmä menej závažných alergických komplikácií.

Protialergická príprava
  1. Prevencia a liečba systémovej anafylaktickej reakcie po i.v. podaní röntgenkontrastných látok.
  2. Predpísaný recept, buď od obvodného lekára, alebo odosielajúceho lekára na vyšetrenie CT.
  3. RECEPT: Prednison 20 mg, Hydrocortison 200 mg i. v., Dithiaden 2 mg i. v.
Potom
  • 13 hod. a 7 hod. pred vyšetrením per os. Prednison 20 mg 2 tbl. – užiť doma
  • 1 hod pre vyšetrením : Hydrocortison 200 mg. i.v. + Dithiaden 2 mg i. v. – doniesť so sebou
Kontraindikácie Relatívnou kontraindikáciou je tehotenstvo.

Priebeh vyšetrenia na CT

Pred samotným vyšetrením si pacient odloží svoje oblečenie s kovovými časťami, šperky a obuv a uloží sa na vyšetrovací stôl a podľa pokynov radiologického technika zaujme vyšetrovaný požadovanú polohu tak, aby bolo možné vyšetrenie vykonať v maximálne pohodlnej polohe. Vyšetrujúci usmerní vyšetrovaného aj počas vyšetrenia. Vyšetrenie trvá 10 – 20 minút a vyšetrovaný počas vyšetrovania nerobí nič, len pokojne leží na vyšetrovacom stole. Pokiaľ sa jedná o vyšetrenie panvy a brucho bude pacient počúvať dychové pokyny počas vyšetrenie od personálu, ktoré sú mu podávané pri CT vyšetrení. Samotné vyšetrenie CT je bezbolestné.

Na vyšetrenie je potrebné si doniesť predchádzajúcu RTG alebo CT dokumentáciu , CT žiadanku na vyšetrenie , preukaz poistenca, kompletnú zdravotnú dokumentáciu.

U vyšetrení, kde sa predpokladá aplikácia kontrasnej látky u pacientov s alergiou je potrebné tieto údaje uviesť na žiadanke.

Objednajte sa na CT vyšetrenie ihneď