Výkony CT a EMG sú hradené všetkými poisťovňami.

Cenník zdravotných výkonov nehradených zdravotnými poisťovňami

Ozónoterapia pod CT kontrolou /zahrňuje ozón + kolagén + stacionárnu starostivosť po aplikácii ozónu/ 180€
Ozónoterapia pod CT kontrolou + aplikácia krvnej plazmy /zahrňuje ozón + kolagén + stacionárnu starostivosť po aplikácii ozónu/ 200€
Periradikulárny obstrek pod CT kontrolou 100€

Infúzna terapia vitamínom C

Nízkodávkovaná preventívna liečba – 1 infúzia 40€
Nízkodávkovaná preventívna liečba – 3 infúzie 90€
Nízkodávkovaná preventívna liečba – 6 infúzií 150€
Vysokodávkovaná liečba – 1 infúzia 60€
Vysokodávkovaná liečba – 3 infúzie 150€
Vysokodávkovaná liečba – 6 infúzií 270€
Vstupná konzultácia, odber krvi a moču od 55€